Välkommen

Logga in

Välkommen till släktforskardatabasen för släkten von Platen. Denna hemsida är endast tillgänglig för medlemmar av släkten von Platen eller de personer som erhållit tillstånd av styrelsen för Svenska von Platen-föreningen. Sänd förfrågan om login och lösenord via Kontaktformuläret.

Denna databas skapades för att släktmedlemmarna skall kunna utforska sina rötter och hur de är relaterade till andra medlemmar inom släkten samt till andra familjer. Databasen omfattar i dagsläget över 12,600 namn. Genom Westfaliska freden år 1648 kom bl.a. ön Rügen i svensk besittning. Det var naturligt, inte minst under de fortsatta krigen, att personer i det nya svenska provinserna sökte sig en framtid i tjänst under den svenska kronan. Detta gällde bl.a. en av de äldsta adelsätterna inom området, medlemmar av släkten von Platen. Ätten framträdde bevisligen redan år 1255, Otto cum Plate omnämns i tre skilda urkunder. Som stamfader för flertalet av de från Rügen härstammande släktgrenarna räknas Henning Plate, innehavare av godset Granskevitz. Han levde omkring år 1396. Genom hans sonsons son Wilken, även han innehavare av Granskevitz och dessutom lantfogde på Rügen omkring år 1520, delade sig släkten i tre grenar: sonen Jürgen, liksom fadern lantfogde på Rügen, blev stamfar för en gren, efter innehavet av godsen Venz och Zubzow benämnd Venz-Zubzow-grenen. Sonen Behrendt på Granskevitz, stamfar för Granskevitzsgrenen som senare, efter upphöjelse till tysk riksgrevlig värdighet år 1689, benämndes Platen-Hallermund-grenen samt sonen Heinrich, ägare av Dornhof och Silenz, stamfar för Dornhof-grenen. Först under 1700-talet medförde släktmedlemmarnas tjänst i Sverige att några av dem blev stadigvarande bosatta i landet och här fortplantade släkten.

Kontakt

email imageOm du har frågor eller kommentarer om innehållet på denna webbsida, kontakta oss. Vi ser fram emot att få höra ifrån dig.